ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

"ฟอร์บส์" ชู บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทไทยหนึ่งเดียวและอันดับ 8 ของโลก 
ในการจัดอันดับ “The World's Most Innovative Companies 2014”  ให้เป็นบริษัทองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม ดีเด่นสูงสุดของเมืองไทย

st-Page ฟอร์บส์-01-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

 1


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2575-6

ปัญญาภิวัฒน์ฯครบ 10ปี เตรียมงบ 40 ล้านบาท เป็นทุนสำหรับนักเรียนในปีการศึกษา 58
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Technological College) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ เดินหน้ามุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพอย่างต่อเนื่องโดยตลอด 10 ปี

st-Page 10 ปี PTC n-01

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

plms-01

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ       สพม. เขต 1 ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ บมจ. ซีพี ออลล์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปวช.พณิชยกรรม

st-Page mou เขต1-01

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

  ปัญญาภิวัฒน์คว้ารางวัล President Award 2014

youtube-01