ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

ปัญญาภิวัฒน์ฯ รับการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ การประเมินมาตราฐานการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

st-Page สช-01

 

 

line-news

 

 1


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2575-6

ปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมแสดงผลงาน PI WEEK ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
ปัญญาภิวัฒน์เข้าร่วมแสดงผลงาน PI WEEK ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 จัดบูธนิทรรศการโชว์ผลงานและแบ่งปันองค์ความรู้ในหัวข้อ การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม (Teaching INNO) 

st-Page Pi week-new-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

plms-01

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สพม. เขต 14 จ.ระนอง ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จ.ระนอง และ บมจ. ซีพี ออลล์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปวช.พณิชยกรรม

st-Page mou ระยอง-01

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

  ปัญญาภิวัฒน์คว้ารางวัล President Award 2014

youtube-01