ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

โครงการหน่อนวัตกรรมครั้งที่ 3
นิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

ปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน โครงการหน่อนวัตกรรมครั้งที่ 3 และนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

info-01-01

 

 

line-news

 

 1


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2575-6

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจากดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

info-01-01

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

plms-01

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารประจำวิทยาลัย

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 เม.ย 2557 สนใจสามารถติดต่อ ได้ที่แผนกธุรการ

info-01

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

youtube-01