ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ปัญญาภิวัฒน์ฯ มอบทุนการศึกษาจำนวน 1,200 ทุน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 24 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400,000 บาท

st-Page มอบทุนสพฐ-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

 รับสมัคร 58 new1-02

line2-news

จุลสารเถ้าแก่น้อย 2-01


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2555

ปัญญาภิวัฒน์ฯ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักบริหารกิจการนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรับฟังรายละเอียดข้อมูลของวิทยาลัยฯ

st-Page ประชุมผู้ปกครอง 58-01

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

bannerrms

web time ptc-02

ปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน "โครงการหน่อนวัตกรรมครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557" 
เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของนักเรียน  แข่งขันแผนธุรกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้  แข่งขันเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ อบรมการเขียน Project Innovation

st-Page 580430-01

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

ภาพยนต์โฆษณา " อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้   The Everlasting " แชร์ต่อไปไม่รู้จบ

เชิดชูครูผู้ให้1-01