ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

PTC ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ในงาน President Award 2014
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักบริหารวิชาการ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม President Award 2013-2014 (season #7) จากผลงาน Teaching Inno

st-Page President-01

 

 

line-news

 

 1


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2575-6

The Idol-Panyapiwat Generation 2014 (กลุ่มB) เยี่ยมชมรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้"
สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำตัวแทนนักเรียนจากโครงการ The  Idol – Panyapiwat  Generation 2014  (กลุ่ม B) เยี่ยมชมรายการ”เรื่องเล่าเช้านี้”        

st-Page เรื่องเล่าเช้านี้-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

plms-01

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น ได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ผลงาน  TO  BE  NUMBER  ONE

st-Page to be number one 18-7-57-01

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

youtube-01