ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

บจก.คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาจำนวน 180,000 บ.
นำโดยดร.วิโรจน์  เจษฎาดิลก รองผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักเรียน และคุณวัชระ  เกษสำลี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา

st-Pageคิมเบอร์รี-01

 

 

line-news

 

 รับสมัคร 58 new1-02

line2-news

จุลสารเถ้าแก่น้อย 2-01


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2575-6

กิจกรรมวันลอยกระทง  ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้สืบทอดต่อไป

st งานลอยกระทง-01

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

plms-02-01

web time ptc-02

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษารูปแบบทวิภาคี วิชาธุรกิจค้าปลีก"
สำนักบริหารเครือข่ายและความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักบริหารวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมสังกัด สพม. จำนวน 13 โรงเรียน

st-Page อบรมการทำหลักสูตร-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

  " 10 ปี ปัญญาภิวัฒน์ " ต้นแบบ Work Based Learning แห่งแรกของประเทศไทย

PTC 10 ปี -01