ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

สงกรานต์ ปัญญาภิวัฒน์  “เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเทศไทย ประจำปี 2558”
สำนักบริหารกิจการนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

st-Page สงกราน58-01

 

 

line-news

 

 รับสมัคร 58 new1-02

line2-news

จุลสารเถ้าแก่น้อย 2-01


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2555

ปัญญาภิวัฒน์ฯ มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับศูนย์การเรียนกรุงเทพฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

st-Page พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 3-4-58-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

plms-02-01

web time ptc-02

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบุตรหลานข้าราชการตำรวจ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

st-Page mou ตำรวจ-01

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

ภาพยนต์โฆษณา " อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้   The Everlasting " แชร์ต่อไปไม่รู้จบ

เชิดชูครูผู้ให้1-01