ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

นิทรรศการวิชาการ   "10 ปี วิชาการ  ปัญญาภิวัฒน์"
ปัญญาภิวัฒน์จัดนิทรรศการวิชาการ 10 ปีปัญญาภิวัฒน์  เพื่อแสดงนิทรรศการพัฒนาการ 10 ปี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนำเสนอระบบการเรียนการสอนแบบ Work based learning

st-Page นิทรรศการ 10 ปี-01

 

 

line-news

 

 รับสมัคร 58 new1-02

line2-news

จุลสารเถ้าแก่น้อย 2-01


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2555

ปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมการแข่งขัน          ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 10
สำนักบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 10 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นวิทยาลัยสีขาว ปลอดสารเสพติด

st-Page ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด-01

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

plms-02-01

web time ptc-02

พิธีลงนามความร่วมมือมอบทุนค้าปลีกสำหรับบุตรหลานโชห่วย เรียนที่ปัญญาภิวัฒน์ฯ
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ร่วมกับ สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย และ บมจ.ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษา 1,000 ทุน

st-Page โชห่วย-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

ภาพยนต์โฆษณา " อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้   The Everlasting " แชร์ต่อไปไม่รู้จบ

เชิดชูครูผู้ให้1-01