ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษารูปแบบทวิภาคี วิชาธุรกิจค้าปลีก"
สำนักบริหารเครือข่ายและความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักบริหารวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมสังกัด สพม. จำนวน 13 โรงเรียน

st-Page อบรมการทำหลักสูตร-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

 1


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2575-6

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ปภว.เกมส์ ครั้งที่ 10 (รอบที่ 1) 
สำนักบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ปภว.เกมส์ ครั้งที่ 10 (รอบที่ 1) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด

st-Pageกีฬาสี 22-10-57-01

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

plms-02-01

web time ptc-02

The Idol Panyapiwat กลุ่ม A เยี่ยมชมรายการ " เรื่องเล่าเช้านี้ "
เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาขั้นตอนการผลิตรายการข่าว งานนี้น้องๆ The idol ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการได้พบปะดาราและพิธีกรคนดังมากมาย

st-Pageเรื่องเล่าเช้านี้ กลุ่ม B

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

  " ฟอร์บส์ " ชู บมจ. ซีพี ออล์ล เป็นองค์กร    ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมอันดับ 8 ของโลก

Forbesฟอร์บส์-02-01