ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ       สพม. เขต 1 ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ บมจ. ซีพี ออลล์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปวช.พณิชยกรรม

st-Page mou เขต1-01

 

 

line-news

 

 1


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2575-6

บมจ. ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิสวนแก้ว ของพระพยอม กลฺยาโน
สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร โดยคุณวัชระ เกษสำลี เดินทางไปมอบทุนการศึกษาจาก บมจ. ซีพี ออลล์ แก่มูลนิธิสวนแก้ว ของพระพยอม  กลฺยาโน ณ วัดสวนแก้ว นนทบุรี

st-Page มอบทุน-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

plms-01

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รำลึกถึงพระคุณแม่

st-Page วันแม่-01

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

  ปัญญาภิวัฒน์คว้ารางวัล President Award 2014

youtube-01