ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

JA slide show

การอบรม " การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน "
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  โดยสำนักบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับ สำนักบริหารโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน”

st-Page การปฐมพยาบาลเบื้องต้น-01

 

 

line-news

 

 สมัครเรียน ปี 59-03

line2-news

จุลสารเถ้าแก่น้อย 2-01


02 facebook   03 youtube   10 instagram
สอบถามข้อมูล : 02-835-2555

ปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนกลุ่ม B
เพื่อแสดงความเคารพ ครู-อาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ให้กับนักเรียนเพื่อให้บรรลุ ปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจ 

st-Pageไหว้ครู 58-01

 

 

line-news

 

  mail-m-01

line2-news

bannerrms

plms-02-01

web time ptc-02

บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ปัญญาภิวัฒน์ฯ มอบทุนการศึกษาจำนวน 1,200 ทุน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 24 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400,000 บาท

st-Page มอบทุนสพฐ-01

จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

 

 

line-news

 

  02ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
 
จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพภายนอก รอบที่ 2

  01 การประกันคุณภาพภายใน
 
arrowปีการศึกษา 2553 arrowปีการศึกษา 2554
 arrowปีการศึกษา 2555

03  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


line2-news

ภาพยนต์โฆษณา " อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้   The Everlasting " แชร์ต่อไปไม่รู้จบ

เชิดชูครูผู้ให้1-01