พิมพ์

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในสาขาธุรกิจค้าปลีก จะได้รับการทดสอบและบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้นเมื่อประสบการณ์และความสามารถและอายุงานเหมาะสมจะก้าวหน้าต่อไปเป็น ผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FC)  ผู้จัดการเขต ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการทั่วไป และยังมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี - โท ในสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  และถ้านักเรียนมีความพร้อมและอยากเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเอง ในลักษณะแฟรนไชส์ซี่ของเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ด้วยเงินลงทุนที่พิเศษสุดในเงื่อนไขของพนักงาน