เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ Convention Hall 1-6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559  และมอบรางวัลเพชรปัญญาให้กับนักเรียนที่ได้รับเกียรตินิยม เกรด 3.7 ขึ้นไป โดยที่ผ่านมาการศึกษาในระบบทวิภาคีของปัญญาภิวัฒน์ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งสติปัญญา และทักษะในการทำงาน ซึ่งพร้อมจะเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดี และได้รับความสนใจจากนักข่าวหลายสำนักเป็นจำนวนมาก