เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดย คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องกรองน้ำให้กับ โครงการ "วันสร้างสุข" ครั้งที่ 5 โดยมี พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้รับมอบ ซึ่งจะจัดขึ้น ณโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย อ.พบพระ จ.ตาก โดยความร่วมมือของช่อง ONE 31 ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อการศึกษาไทยในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย