เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไขแสง กำเนิดมี ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้กับชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล ประธานในพิธี และอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย