เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์  “เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560”  นำโดยคุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร โดยในงานจัดให้มีพิธิสักการะพระภูมิ  กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์ 9 รูป) กิจกรรมทรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยในงานได้รับการตอบรับจากนักเรียน และอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทุกท่านพร้อมใจกันใส่ชุดลายไทย เพื่อสร้างสีสัน