เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ครบรอบ 62 ปี และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2560 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ผอ.วิเชียร เนียมน้อม ท่านที่ปรึกษา ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ และคุณวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ได้ไปร่วมแสดงความยินดี