เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดย อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และComputer Note Book จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ ช่อง ONE 31 ในโครงการ "วันสร้างสุข" ครั้งที่ 6 โดยมี พล.ท.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้รับมอบ ซึ่งจะจัดขึ้น ณโรงเรียน ตชด.บ้านตาเอ็ม จ.อุบลราชธานี  โดยความร่วมมือของช่อง ONE 31 ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อการศึกษาไทยในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย