เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. โดยมี ดร.วิโรจน์ เจษฎาดิลก รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.กิตติ รัตนราษี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ร่วมแนะนำการเรียนการ ปวส. อย่างไรให้มีความสุข และบรรยายพิเศษ โดยคุณธงชัย บุญยโชติมา  ผช.กก.ผจก.CPF (ประเทศไทย) ในหัวข้อ "เปิดหู เปิดตา มารู้จักโลกใบนี้กันดีกว่า" ภายในงาน มีกิจกรรม ดาวและเดือน PAT รุ่นที่ 1 และพี่ๆ ศิษย์เก่ามาร่วมสร้างสีสัน และให้ความรู้กับน้องๆ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ