เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2560 บมจ. ซีพี ออลล์ จัดโครงการส่งมอบอุปกรณ์ ทรัพย์สิน จากการสะสาง เพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยผู้บริหารระดับสูง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ส่งมอบ และรับมอบ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์  เป็นผู้มอบ และอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับมอบ ในโครงการ 7ส สะสาง อุปกรณ์ ที่เป็นทรัพย์เพื่อการศึกษา