เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา หนึ่งกิจกรรมในโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และอ.ปิยาพร ฉลภิญโญ  ผู้ชำนาญการบริหารส่วนกลางด้านการศึกษา บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาจากวิทยาลัยฯ ไปยังวัดบัวขวัญอารามหลวง เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา เครื่องไทยทาน เพื่อเป็นพุทธบูชา