เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 60 บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) มอบทุนการศึกษา จำนวน 711 ทุน รวมเป็นเงิน 95,000,000 บ. ให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ. นนทบุรี/ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด   รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ตัวแทนจาก บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้กับ คุณนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และในโอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับมอบเงินบริจาค จากผู้มีอุปการะคุณ เพื่อนำเข้ากองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ สำหรับใช้เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยามขัดสนระหว่างเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม "ตลาดนัดปันรัก-ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยได้พัฒนา" มีบูธจำหน่ายสินค้ามือสอง ราคาประหยัด และ การประมูลสินค้าเพื่อระดมทุนเข้าโครงการต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก