เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดย อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบขนม จำนวน 500 ห่อ ให้กับ ช่อง ONE 31 ในโครงการ "วันสร้างสุข" (ร่วมน้ำใจ สู่ทหารใต้) โดยมี พล.ท.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้รับมอบเพื่อจะนำไปมอบต่อให้กับกรมทหารพรานที่ 44 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยความร่วมมือของช่อง ONE 31 ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย