วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-13.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวนกว่า 80 ท่าน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 5โดย อ.วิเชียร เนียมน้อม ผอ.วิทยาลัยกล่าวต้อนรับ ดร.ฉัชร์ภิมุก และคุณวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมอ.สุริยัน อ.สุจารี อ.กุลธิดาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภาพรวมของการบริหารจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีในการประสานความร่วมมือต่อไป