เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา 2560 " PAT OUR WAY พันธกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน " โดยคุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาประจำปี 2560 พร้อมแสดงทัศนะและแบ่งปันความคิดเห็นกว่าจะมาถึงวันนี้ของ CP ALL  มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร  และสร้างความยั่งยืนอีก 30 ปี ข้างหน้าด้วย Our way ภายในงานได้มีการมอบรางวัล Recognize Award " ชื่นชม คนดี คนเก่ง PAT " และมอบรางวัล ให้กับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทำงานครบ 10 ปี ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ