เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โครงการ " เถ้าแก่น้อย ปัญญาภิวัฒน์ " ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประธาน กล่าวเปิดงาน โครงการ " เถ้าแก่น้อย ปัญญาภิวัฒน์ " จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของตน ทำให้เด็กรู้จักคิดและปฏิบัติมากกว่าการท่องจำ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จึงนำรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น กิจกรรมหมากล้อม,  วิธีปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ,วิธีเลี้ยงไส้เดือน ,เกมส์ภาษาจีน ,ศิลปะป้องกันตัวแบบมวยไทย ,กิจกรรมออกแบบนวัตกรน้อย เป็นต้น ไปให้ความรู้แก่นักเรียนโดยได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นจำนวนมาก