วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) โดยอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และซีพี ออลล์ โดย คุณสำเร็จ ศรีพงษ์กุล รองผู้จัดการทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการของ ซีพี ออลล์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ Best Practice ด้านสิทธิมนุษยชน ” ภายในงาน “เตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ - สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บริหารระดับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม /กรม /องค์กรอิสระ ผู้แทนจากสถานฑูตและสถานกงสุล สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม เด็กและเยาวชน ร่วมงานกว่า 700 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เมื่อวันที่  11 กันยายน  ที่ผ่านมา