วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คณะครู อาจารย์ นักเรียน และชุมชนวัดบัวขวัญ ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งในกิจกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์