เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) นำโดยคุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์