เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 จำนวน 2,099 ดอก โดยมี ดร.วิโรจน์ เจษฏาดิลก ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน เป็นผู้ส่งมอบให้กับวัดบัวขวัญพระอารามหลวง