เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมซ้อมพิธีการในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ใน 4 ประเภทงาน ดังต่อไปนี้ งานดอกไม้จันทร์ ,งานประชาสัมพันธ์ ,งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ,งานแพทย์ และมอบน้ำดื่ม PAT จำนวน 1,200 ขวด เพื่อบริการประชาชนที่จะมาร่วมงาน