เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยคณะจิตอาสาเฉพาะกิจนี้พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08:00น.-16:00น. ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ 4 ประเภทงานคือ 1. งานดอกไม้จันทน์ 2. งานประชาสัมพันธ์ 3. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 4. งานแพทย์

            นายณรงค์ศักดิ์ฯ ได้กล่าวย้ำขอให้คณะจิตอาสาเฉพาะพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่อภารกิจสำคัญในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อวิทยาลัยและครอบครัวของคณะจิตอาสาเฉพาะกิจกันทุกคน