เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 60 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ร่วมสืบสานประเพณี “ล่องสะเปา จาวละกอน” ประจำปี 2560 โดยทำสะเปารถใหญ่โชว์ ขบวนสะเปาเล็ก ขบวนไฟโคมไฟสวยงาม พรือมป้ายรณรงค์ความปลอดภัย ร่วมในขบวนประกวดสะเปารถใหญ่ จัดโดยเทศบาลนครลำปาง