เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการครั้งพิเศษ ในหัวข้อ “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2561” (CP All Education Forum 2018) โดยนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ โดยม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ทางการศึกษาในยุค 4.0 ว่าการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของครูคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนช่วยกันนำพาไปสู่ทิศทางเดียวกัน ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยยุค 4.0 คุณธรรม-ความเพียร-ซื่อสัตย์สุจริต-รู้รักสามัคคี” 

 

      จากนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงนโยบายและให้เกียรติมอบทุนการศึกษา พัฒนาเยาวชน ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อนำไปพัฒนาทางด้านการศึกษาต่อไป โดยเป็นทุนการศึกษา ระดับปวช.และปวส. จำนวน 20,000 ทุน รวม 220 ล้านบาท และระดับปริญญาตรีและโท จำนวน 3,600 ทุน รวม 932 ล้านบาท ซึ่งทุกคนจบแล้วได้งานทำ 100 เปอร์เซ็นต์  ซีพี ออลล์  จึงมุ่งมั่นสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ สู่สังคม และพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามนโยบายด้านการตอบแทนสังคมของบริษัท คือ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน