เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความสิริมงคล ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดน้อยนอก จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และพัดลมจำนวน 9 เครื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ คณะครูอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารเช้าผู้นำทางศาสนาอิสลาม(อิหม่าม) เพื่อเป็นการทำบุญ ให้แก่ผู้ถือศาสนาอิสลาม และกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่นำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด, ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพอีกด้วย