ที่กระทรวงยุติธรรม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในโอกาสที่มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับ บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อรับเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ระดับ ปวช.,ปวส. โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกนะทรวงยุติธรรม กล่าวขอบคุณในความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายและหลักการบริหารงานที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรมคือ การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี และส่งเสริมคนดีสู่สังคม 

              โดยนายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ลงนามความร่วมมือกับ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิดจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ โดยการมอบทุนการศึกษาและมอบโอกาสในการฝึกงาน ด้านการขายปลีกให้กับเยาวชน เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ พร้อมรองรับงานจากผู้พ้นโทษ โดยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่เหมาะกับตลาดแรงงานหลังพ้นโทษ ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในการขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคม ณ กระทรวงยุติธรรม