เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหารและนักเรียน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท จากกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ให้กับครอบครัว นางสาวสุนิศา ขจร นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/14 ซึ่งได้รับความเดือดร้อน จากเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ...