เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ระดับอาชีวศึกษา เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุม ไบเทคบางนา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับการคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวด 2 ผลงานดังนี้ ผลงาน "ปลั๊กรีโมทคอนโทรลด้วยสัญญาณ RF " ของนักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา รางวัลเหรียญทองแดง และผลงาน "มันม่วงกรอบ" ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา รางวัลเหรียญเงิน โดยภายในงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ร่วมออกบูทนิทรรศการผลงานชองนักเรียนสาขางานไฟฟ้ากำลังอีกด้วย

​ขอบคุณภาพและเนื้อข่าวจาก : สำนักวิชาการ