เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 คณะกรรมการประเมิน โครงการสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนนทบุรี นำโดยนายธนวัฒน์ ปกาสิต ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และคณะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 ท่าน จากเทศบาลนนทบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และให้จัดการดูเแลรักษาคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี อ.เพิ่มศักดิ์ สุขภาษี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป  อ.สุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและระบบคุณภาพ ร่วมให้การต้อนรับ