เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. - 13.30 น. ณ ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นเจ้าภาพในงาน เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ พบกับ "การเข้าใจชีวิต" โดยพระมหาธีระยุทธ วัดตันตยาภิรมย์ โดยมีอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธาน จุดธูปเทียนพระรัตนตรัย  และอ.ปิยาพร ฉลภิญโญ  ผู้ชำนาญการหน่วยงานพิเศษ 1 บริหารส่วนกลาง CP All  คณะครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน กว่า 300 คน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทุกคนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้