เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับรางวัล " สถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 " โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล โดยมี นายวุฒิชัย มะลิ รองเทศบาลนครนนทบุรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี 1