เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ Mr.Tugsbilguun Tumurkhuleg เอกอัครราชฑูตประจำประเทศมองโกเลีย ผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมาธิการเศรฐกิจและสังคมแห่งเอเซียและแปซิฟิค และ Mr.Zorigt  Dashdorj ประธานบริษัท ALTAI HOLDING เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ธุรกิจ CP All และเยี่ยมชม สาขาต้นแบบร้าน 7-11 โมเดลร้านสะดวกซื้อแห่งอนาคต ได้แก่ สาขา สาธิต PIM รหัส 10001 โดยเรียกคอนเซ็ปที่ใช้ในการออกแบบและตกแต่งสาขานี้ว่า “อวกาศ” สะท้อนถึงความล้ำหน้า แปลกตา และแตกต่างจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาอื่นๆ พร้อมรับประทานอาหาร Chef's Kitchen ร่วมกัน ณ ร้านอาหารภายใต้การบริหารของคณะการจัดการธุรกิจอาหาร PIM