เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ขึ้นเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน 7ส บนเวที Thailand 5S Award 2018 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนำเสนอผลงาน