เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561 คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กลุ่มธุรกิจการตลาดฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,964,000.00 บาท ให้กับนักเรียนมัธยมปลาย แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก จาก 45 สถานศึกษา จำนวน 1,747 คน ผ่านท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผ.อ. ดร.ภูมิสิทธิ์ สุคนธวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นางยุพิน แสงผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และนักเรียน จำนวน 10 คน เป็นตัวแทนสถานศึกษา ร่วมในพิธี ณ ห้องสพฐ.1 ชั้น 2 อาคาร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ