PAT ร่วมทำความดี ในโครงการ “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พระราชทานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีจิตอาสาจากสำนักปฏิบัติการภาคตะวันออก(BE) , สำนักประสานรัฐกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 50 คน รวมพลังทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริเวณพื้นที่ คลองทุ่ง ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร ด้วยการถอนวัชพืชในคลอง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้น้ำไหลในคลองระบายไม่สะดวก พร้อมร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและเบเกอรี่ ให้กับจิตอาสาที่มาร่วมกันทำความดีในวันนี้ด้วย