เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 บมจ. ซีพี ออลล์ โครงการ 7 ส สะสาง ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง เพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  โดยผู้บริหารระดับสูง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ส่งมอบ และรับมอบ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์  เป็นผู้มอบ และอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับมอบ ในโครงการ 7ส สะสาง อุปกรณ์ ที่เป็นทรัพย์สินเพื่อการศึกษาต่อไป