26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่ม เปิดกรวยทรงดอกไม้และลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ จากนั้นนักเรียนและบุคลากรร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นมีการมอบรางวัลจากกิจกรรมเทิดพระเกียรติให้กับผู้ชนะการประกวด