เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 PAT จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และอ.ปิยาพร ฉลภิญโญ  ผู้ชำนาญการบริหารส่วนกลางด้านการศึกษา บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาจากวิทยาลัยฯ ไปยังวัดบัวขวัญพระอารามหลวง เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา เครื่องไทยทาน เพื่อเป็นพุทธบูชา และถวายปัจจัย จำนวน 11,390 บาท ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจของบุคลากรและนักเรียนชาวPAT