เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ โดยมี ครูอาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย เปิดกรวย, ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากนั้นทุกคนในพิธีก็ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและต่อด้วยกิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานที่เรียก  น้ำตาจากหลายๆคนได้ไม่น้อย กิจกรรมวันนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนแม่ทั้ง 8 ท่าน และการมอบรางวัลการแข่งขันประกวดเรียงความในหัวข้อ “ แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ” รางวัลประกวดร้องเพลงร้องเพื่อแม่ รางวัลประกวดเขียนกลอนในหัวข้อ “แทนใจลูกถึงแม่ผู้เป็นที่รักยิ่ง ” และรางวัลเสียงเรียกจากลูกทำให้บรรยากาศภายในงานดูสดใสเต็มไปด้วยความตื้นตัน