วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ได้รับรางวัลจากเวที Thailand 5S Award โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ขึ้นรับรางวัล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ท่ามกลางความยินดีของคณะผู้บริหาร บุคลากร และ นักเรียน ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอ และ รับชมผลงานการนำเสนอรอบชิงชนะเลิศ วันดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เป็นสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ท่ามกลางการเข้าประกวดจากหลากหลายบริษัท และ สถานประกอบการนับร้อยแห่ง ด้วยความมุ่งมั่นขององค์กร ทำให้สามารถเข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ

       เป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบ7ส นั้นเป็นนโยบายขององค์กรที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และ ได้นำ 7 ส เข้ามาเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญ ที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนแนวคิด และ พฤติกรรมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของครู บุคลากร และ นักเรียน โดยวิสัยทัศน์ 7 ส คือเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรม 7 ส ทั่วทั้งองค์กร อย่างต่อเนื่อง ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา PAT ได้ดำเนินงาน 7ส มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และ ดำเนินการตาม Roadmap ที่ได้กำหนดไว้จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2561 มุ่งสู่เวที Thailand 5S Award เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานด้าน 7ส. 

         ซึ่งจากการนำเสนอผลงานบนเวทีของวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว ได้รับความชื่มชมจากคณะกรรมการ ในเรื่องการนำเสนอ และ การลดความสูญเปล่า จากโครงการ One Stop Project ตรงตามเป้าหมายของการทำ 5ส ทำให้ได้รับรางวัลจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น) นี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ในการแข่งขันประกวดการดำเนินการด้าน5ส บนเวทีสำคัญระดับประเทศ Thailand 5S Award และ จะเป็นก้าวสำคัญของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ต่อไป