เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร โดยในงานจัดให้มีพิธีสักการะพระภูมิ กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ คณะครูอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนของวิทยาลัยฯ และอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน