เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้รณรงค์แจกหน้ากากกันฝุ่นละออง N95 ให้กับประชาชน ในชุมชนรอบศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยอาจารย์และนักเรียนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้ออกเดินแจกหน้ากาก N95 พร้อมให้ความรู้กับชุมชน เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองและวิธีการใช้หน้ากากที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน