พิมพ์

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินรางวัล รร.พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับนายจรัล ยุบรัมย์ ประธานอนุกรรมการการตรวจประเมินนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในเวลา 13.00 น. อ.วิเชียร เนียนน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร พาคณะกรรมการเยี่ยมชมสถานศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน 7-11 รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน