เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการครั้งพิเศษ ในหัวข้อ “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2562” (CP All Education Forum 2019) โดยนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "กล่าวถึงวิสัยทัศน์ การศึกษาไทยแห่งอนาคต บนโลกดิจิทัล" 

จากนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงนโยบายและให้เกียรติมอบทุนการศึกษา พัฒนาเยาวชน ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อนำไปพัฒนาทางด้านการศึกษาต่อไป โดยเป็นทุนการศึกษา ระดับปวช.และปวส. จำนวน 20,242 ทุน รวม 259 ล้านบาท และระดับปริญญาตรีและโท จำนวน 3,830 ทุน รวม 1,100 ล้านบาท ซึ่งทุกคนจบแล้วได้งานทำ 100 เปอร์เซ็นต์  ซีพี ออลล์  จึงมุ่งมั่นสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ สู่สังคม และพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามนโยบายด้านการตอบแทนสังคมของบริษัท คือ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน