พิมพ์

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักกิจการนักเรียน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ปวช.3 ปวส.2 ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ร่วมด้วยท่านที่ปรึกษา ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ และอ.อำนาจ อ้วนเจริญ ,อ.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ เพื่อรับฟังรายละเอียดข้อมูลของวิทยาลัยฯ จากหน่วยงานที่เกียวข้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก และวันนี้มีนัดหมายรอบการวัดตัวตัดชุดสูท,ซื้อเสื้อผ้าไทย,ถ่ายรูปทำบัตร,ซื้อชุดพละ อีกด้วยภายในงานนี้มีบู๊ทกาแฟมวลชน, บูททรู, บู๊ทคลินิกมิตรไมตรีมาทำบัตรทองให้กับนักเรียนและวัดความดันให้กับผู้ปกครองฟรี