เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 PAT จัดงานหน่อนวัตรกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบโล่งานหน่อนวัตกรรม ให้กับคุณแสงชัย พงศ์ศิริถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์  โดยอาจารย์วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงาน "หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นนโยบายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานของเยาวชนไทยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

โครงการ หน่อนวัตกรรม เป็นการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยเครือข่ายในความร่วมมือ นำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ควบคู่กับการปฎิบัติงาน และต่อยอดผลงานนวัตกรรมของนักเรียนแก่หน่วยงานในกลุ่มธุรกิจของซีพี ออลล์ โดยจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับจากวิทยาลัยสู่เวทีระดับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากซีพี ออลล์ มีผลงานเข้าประกวดจำนวน 79 ผลงาน จากทั่วประเทศ ซึ่งมีทีมที่ชนะการประกวดดังนี้

รางวัลเกียรติบัตรเหรีญทอง 
1. ชื่อผลงาน ที่กัน Shelf  ในสต๊อก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สาขาธุรกิจค้าปลีก
2. ชื่อผลงาน เครื่องร่อนส่วนผสม ซีพีแรม ลาดหลุมแก้ว สาขาธุรกิจค้าปลีก
3. ชื่อผลงาน ออซัมดอร์เมท (Awesome Doormat) วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจค้าปลีก
4. ชื่อผลงาน อุปกรณ์อุ่นถังสารทำความเย็น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สาขาไฟ้ฟ้ากำลัง
รางวัลเกียรติบัตรเหรีญเงิน
1. ชื่อผลงาน Smart Box ซีพีแรม ลาดหลุมแก้ว สาขาธุรกิจค้าปลีก
2. ชื่อผลงาน ตะแกรงพลาสติกรองน้ำแข็งยูนิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย สาขาธุรกิจค้าปลีก
3. ชื่อผลงาน ออคาเฟ่ เดลิเวอร์รี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สาขาธุรกิจค้าปลีก
4. ชื่อผลงาน ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สาขาไฟ้ฟ้ากำลัง
รางวัลเกียรติบัตรเหรีญทองแดง
1. ชื่อผลงาน ผักลวกสะดวกอิ่ม (Vegetable by.KFN) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สำโรง สาขาธุรกิจค้าปลีก
2. ชื่อผลงาน กล่องป้องกันน้ำร้อน (Safety Box) วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจค้าปลีก
3. ชื่อผลงาน หนักก็วางร่มสิ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สาขาธุรกิจค้าปลีก 
4. ชื่อผลงาน การแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สาขาไฟ้ฟ้ากำลัง