พิมพ์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์  “เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562” โดยมีอาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร โดยในงานจัดให้มีพิธิสักการะพระภูมิ  กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์ 9 รูป) กิจกรรมทรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ภายในงานมีกิจกรรมประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยได้รับการตอบรับจากอาจารย์ บุคลากรและนักเรียน พร้อมใจร่วมแต่งชุดผ้าไทย และเสื้อลายดอกโดยพร้อมเพียงกัน