ที่บริเวณท้องสนามหลวง สมาชิกโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียงงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โอกาสนี้ นายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านชุมชนสัมพันธ์ สำนักประสานรัฐกิจ บ.ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสาจากสำนักปฏิบัติการภาค BN, สำนักประสานรัฐกิจ,ศูนย์HR Operation, ปัญญธารา All Training

และครู นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด เก็บขยะ สิ่งปฏิกูล ฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย สวยงาม สมาชิกจิตอาสาทุกคนมีความปลาบปลื้มในการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562นี้