เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักกิจการนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เพื่อรับฟังรายละเอียดข้อมูลของวิทยาลัยฯ จากหน่วยงานที่เกียวข้อง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน โดยบรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี