วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รวมกว่า 400 คน